Register DC Master

{{$index+1}}.) {{question.question}}*

{{question.description}}
{{$index+1}} {{sub.question}}

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...

วัตถุประสงค์ค่าย MASTER

1.ได้ประสบการณ์ตรงอย่างมีความหมายเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจในเชิงลึก

2.ได้รับข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกคณะในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

3.ได้ฝึกทักษะชีวิต ทักษะการเข้าสังคมและทัศนคติ เพื่อปรับใช้กับการทำงานในอนาคต

เงื่อนไขการย้ายรอบและการคืนเงินค่าย MASTER

1.สามารถแจ้งการย้ายรอบได้ โดยมีค่าธรรมเนียม ดังนี้

1.1. แจ้งก่อนล่วงหน้าวันเข้าร่วมกิจกรรม 14 วัน ไม่เสียค่าธรรมเนียมครั้งแรก

1.2. แจ้งครั้งต่อไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 1,000 บาท / ครั้ง

2. ผู้สมัครขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองทั้งหมด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

3.กรณีผู้สมัครขอคืนเงิน บริษัทฯ จะดำเนินการ 15-30 วัน โดยผู้สมัครจะต้องนำส่งเอกสาร ดังนี้

-หลักฐานการโอน/ใบเสร็จ

-เลขที่บัญชีผู้สมัคร

-ใบคำร้องฝ่ายบัญชี (ทางบริษัทฯ นำส่งเอง)

*กรณีขาดหลักฐานการโอน/ใบเสร็จ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้

4.กรณีที่สามารถขอเงินคืนได้เต็มจำนวน คือ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาอาชีพให้ได้ และไม่มีตารางกิจกรรมอาชีพส่งให้ดูก่อนล่วงหน้า 30 วัน สามารถทำการคืนเงินได้เต็มจำนวน

ข้อควรรู้การเข้าร่วมกิจกรรมนี้

1.ตารางกิจกรรมแต่ละอาชีพจะแจ้งล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเข้าร่วมกิจกรรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.รูปแบบการทำกิจกรรมของแต่ละอาชีพจะขึ้นอยู่กับวิทยากรเป็นผู้ถ่ายทอด บรรยายกาศจะไม่เหมือนการเรียนที่วิทยากรจะอยู่กับผู้เข้าร่วมตลอดเวลา

3.รูปแบบการทำกิจกรรมของแต่ละอาชีพอาจมีการลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบ ดังนี้

3.1. ไม่กระทบต่อข้อบังคับกฎหมายในบางอาชีพ

3.2. ไม่กระทบต่อชีวิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยตรง

3.3. ไม่กระทบต่องานหลักของวิทยากร และอุปกรณ์สำนักงานในสถานที่ฝึก

4.ระหว่างการติดตามการทำงาน หากผู้เข้าร่วมมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีมารยาทในการทำงาน ให้วิทยากรพิจารณา หากร้ายแรงจะดำเนินการส่งผู้เข้าร่วมกลับทันที และทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการชดเชยไม่ว่ากรณีใดๆ

5.ระหว่างการติดตามการทำงาน 4 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องดำเนินค่าใช้จ่ายเองดังนี้

5.1. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ กรณีเดินทางไปกับพี่ค่ายต้องหารค่าเดินทางให้เท่ากัน

5.2. ค่าอาหารระหว่างวันติดตามการทำงาน 4 วัน

6.ไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานได้ หากเกิดเหตุสุดวิสัยกับตัววิทยากรหรือสถานที่ฝึกงาน ทางบริษัทฯ ขอชดเชยให้ผู้เข้าร่วมตามความเหมาะสม

7.กรณีผู้เข้าร่วมติดภารกิจในวันตามติดการทำงาน และไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ชดเชยไม่ว่ากรณีใดๆ

8.ค่าย MASTER มีรูปแบบค่ายเป็น ไปและกลับ หากต้องการพักกับทางค่าย มีค่าธรรมเนียมดังนี้

8.1. พักกับทางค่าย Know are มีค่าธรรมเนียม 250 บาท/คืน ไม่รวมอาหารเช้า แยกชาย-หญิง

8.2. พักกับทางโรงแรมบริเวณใกล้เคียง มีค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 400 บาท ไม่รวมอาหารเช้า

9.กิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมจะต้องดูแลและรับผิดชอบตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ระหว่างการออกไปตามติดการทำงานของแต่ละอาชีพจะมีพี่ค่ายพาไปส่งเพียงวันแรกเท่านั้น วันที่เหลือผู้เข้าร่วมต้องเดินทางเอง

10.กรณีต้องการพี่ค่ายดูแลเพิ่มเติมทั้งเรื่องพฤติกรรม ไปรับส่งสถานที่ฝึกงาน และอื่นๆ  มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่วันละ 300 บาท

11.สถานที่ฝึกงานจะขึ้นอยู่กับทางวิทยากรแจ้งมา หากมีการเปลี่ยนแปลงและกระทบกับผู้เข้าร่วมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ชดเชยไม่ว่ากรณีใดๆ

12.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีความพร้อมในการปรับระบบความคิดได้ในการทำกิจกรรม และพร้อมเรียนรู้การแก้ไขปัญหาในแต่ละวัน

13.ผู้ปกครองมีความตั้งใจและเปิดโอกาสให้น้องได้เจอประสบการณ์ที่ทางค่ายจัดเตรียมไว้เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรม และยินยอมให้อยู่ภายใต้ความดูแลของทางค่าย

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

1.ได้ข้อมูลและประสบการณ์อาชีพจากการไปใช้ชีวิตการทำงาน ที่จะทำให้น้องตอบคำถามตัวเองได้ว่าอาชีพที่สนใจใช่ตัวเราไหม เพื่อมีข้อมูลมากพอในการตัดสินใจเลือกอนาคตที่ต้องอยู่กับมันไปอีกหลายสิบปี

2.ได้ทักษะชีวิตและทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคต

3.ได้เจอสังคมใหม่ๆ และรู้จักเจ้าของธุรกิจหรือพี่ที่ทำงานอาชีพนั้นๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับอนาคต

4.หลังจบโครงการน้องๆที่อยากพัฒนาตัวเองสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เป็นฝ่ายช่วยเหลือกิจกรรม รวมทั้งรับคำปรึกษากับพี่ๆ Know Are ได้เสมอ

5.ได้รับใบ Certificate สำหรับการทำผลงานเพื่อศึกษาต่อ

ยอมรับเงื่อนไข