Gen Z + Gen Alpha กับการสร้างความคิดสร้างสรรค์

Gen Z + Gen Alpha กับการสร้างความคิดสร้างสรรค์
October 18, 2018 Know Are

Generation หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า ‘Gen’ เป็นหนึ่งในแนวคิดทางสังคมที่ใช้แบ่งคนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามยุคสมัยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ในทางการตลาดก็นิยมที่จะนำแนวคิดนี้มาใช้เพื่อแบ่งงส่วนการตลาด (Segmentation) เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มและช่วงวัยได้อย่างตรงจุด

ซึ่งในการแบ่ง Generation ทั่วไปจะแบ่งออกเป็น
– Baby Boomer (คนที่เกิดในช่วง ค.ศ. 1948 -1964 )
– Generation X (คนที่เกิดในช่วง ค.ศ. 1965 – 1979 )
– Generation Y (คนที่เกิดในช่วง ค.ศ. 1980 – 1997 )
– Generation Z (คนที่เกิดในช่วง ค.ศ. 1998 – 2009)

และ Generation Alpha (คนที่เกิดในปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นไป)

Gen Z และ Gen Alpha จะมีจุดร่วมที่เหมือนกันคือ เด็กทั้งสองเจนนี้เติบโตขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับคนใน Generation อื่นๆ

สิ่งประดิษฐ์มากมายที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคนี้จึงเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น หันไปทางไหนก็มีเทคโนโลยีต่าง ๆ คอยอำนวยความสะดวกอยู่เต็มไปหมด

โดยเฉพาะอุปกรณ์ด้านการสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ที่ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายจนอาจเรียกได้ว่ากลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ไปโดยปริยาย

เทคโนโลยีส่งผลต่อความคิดและการทำงานของสมองของลูกอย่างไร ?

ผู้ปกครองหลายคนอาจกำลังกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยี ซึ่งความกังวลนี้มีมาตั้งแต่ในปี 1999 – 2000 ที่ผู้คนบนโลกกำลังจับมือกันเพื่อก้าวข้ามจากยุคแอนะล็อกมาสู่ยุคดิจิทัล อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้น

ในปัจจุบันด้วยความรวดเร็วจากการทำงานของเทคโนโลยี จำนวนข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้นและหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

จึงส่งผลให้เด็ก Gen Z และ Gen Alpha นั้นเป็นคนที่คิดเร็ว สมาธิสั้น ไม่สามารถจดจ่ออะไรได้นานเท่าที่ควร รวมถึงอาจนำไปสู่ภาวะทางสมองต่าง ๆ อย่าง ภาวะข้อมูลล้นสมอง

สมาธิสั้นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทักษะด้านการอ่าน และจินตนาการอีกด้วย

แต่อย่าเพิ่งกังวลไป เพราะในความเป็นจริงแล้วเทคโนโลยีหากถูกใช้อย่างพอดีและเหมาะสมจะสามาถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์ใหม่ รวมถึงช่วยกระตุ้นต่อยอด และเติมเต็มคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ

แล้วเราจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับลูกได้อย่างไร ?

ความคิดสร้างสรรค์ คือกระบวนการทางสมองที่เกิดจากการนำความสามารถในการคิดหลากหลายรูปแบบมาใช้ในการคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

‘การเล่น’ เป็นวิธีง่าย ๆ วิธีหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมสร้างให้เกิดพัฒนาการทางสมองและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ได้

โดยช่วงอายุที่เหมาะสมต่อการกรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดคือช่วง 3 – 11 ปี เนื่องจากในช่วงอายุนี้เป็นช่วงที่สมองกำลังเรียนรู้จากสัมผัสทางร่างกาย

ไม่ว่าจะเป็นจากการมองเห็น การสัมผัส การได้ยิน การดมกลิ่น การรับรส เพื่อให้ได้รู้จักกับสิ่งใหม่ ความรู้สึกใหม่ เสียงใหม่ กลิ่นใหม่ รสชาติใหม่ รวมถึงผู้คนใหม่ ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านสองทั้งในแง่ของ IQ และ EQ ได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเอง

และไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปอย่างไร การพัฒนาสมองและทักษะการเรียนรู้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอ ทาง โรงเรียนคู่ขนาน มี ‘ค่าย CREATIVE และ ความคิดเชื่อมโยง’ ที่จะช่วยเปิดประสบการณ์ดี ๆ ให้เด็ก ๆ ได้มาเล่น เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และสร้างปฏิสัมพันธ์ใหม่ ๆ ร่วมกับเพื่อนใหม่จากหลากหลากครอบครัว โดยมีวิทยากรมืออาชีพมาเป็นผู้มอบความรู้ ประสบการณ์ดี ๆ และทักษะด้าน Soft Skills ที่อาจไม่มีสอนในโรงเรียน

‘ค่าย CREATIVE และ ความคิดเชื่อมโยง’
ในวันที่ 27 -28 ตุลาคมนี้ @ Know Are งามวงศ์วาน 14

_____________________________________________________________________

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
Line : @Know-Are
คลิก : https://line.me/R/ti/p/%40know-are
โทร : 097-090-8402

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...