ปิดเทอมนี้ DC Junior ชวนน้องประถมมาสัมผัสความฝันกับค่ายแนะแนวการศึกษายุคใหม่

ปิดเทอมนี้ DC Junior ชวนน้องประถมมาสัมผัสความฝันกับค่ายแนะแนวการศึกษายุคใหม่
September 18, 2017 kamolchanok kaewkawin

 

  • เปิดประสบการณ์ มุมมองที่หลากหลายอย่างสนุกสนาน ที่หาไม่ได้ได้ห้องเรียน
  • เรียนรู้นอกสถานที่ ได้เจอจริง สัมผัสจริง!
  • ระยะเวลา 3 วัน ที่คัดสรรเนื้อหาสาระ ความสนุกสนานเป็นกันเอง เพื่อเด็กๆโดยเฉพาะ
  • พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันในวันที่ 11-13 มี.ค. 2560 หรือรอบที่ 2 วันที่ 6-8 พ.ค.
  • เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิด Exclusive รับจำกัดเพียง 25 คนเท่านั้น
  • น้องๆอายุ 10 – 14 ปี
  • ค่าใช้จ่ายโครงการ 5,800  บาท
  • รายละเอียดโครงการที่นี่ >> คลิก DC Junior
  • สมัครโครงการที่นี่ >> คลิกสมัคร DC Junior

การที่เราต้องตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างทั้งที่ไม่เคยได้รู้ ไม่เคยได้ชิม ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันใช่ หรือ ไม่ใช่ มันทำให้เกิดความคับข้องใจมากแค่ไหน อันนี้คุณพ่อคุณแม่น่าจะทราบกันดี และไม่อยากให้เกิดกับลูกๆของท่าน “การเปิดโอกาส” ให้เค้าได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเอง นั่นคือ สิ่งที่มีค่าสำหรับการก้าวเดินครั้งแรกในชีวิต การที่ตนเองได้คนพบว่าตนเองคือใคร ชอบอะไร ยิ่งรู้จักตนเองเร็วเท่าไร ถือว่าเป็นกำไรชีวิต  แล้วคนเป็นพ่อแม่ไม่อยากเปิดโอกาสให้ลูกมีประสบการณ์จริงหรือ

ช่วงวัยเด็กตอนปลายเป็นระยะที่เด็กมีความเจริญเติบโตและมีความอยากรู้อยากเห็น การที่เด็กได้รับประสบการณ์ ใหม่ๆ จะทำให้เด็กรู้จักโลกกว้างขึ้น และได้ค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัด เนื่องจากวัยที่ผ่านมาเด็กไม่สามารถทำกิจกรรม หลายอย่างได้ด้วยตนเอง เพราะมีผู้ใหญ่คอยบังคับและควบคุม เด็กวัยนี้จึงต้องการแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง ดังนั้นบุคคลรอบข้างควรชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิต เพราะเป็นระยะที่เด็กได้ไตร่ตรองถึงอนาคต การที่เด็กได้พิสูจน์ว่าเด็กสามารถทำสิ่งต่างๆได้ในขอบเขตที่เหมาะสม ทำให้เด็กวัยนี้เกิดความเชื่อมั่นว่าเด็กจะประสบความสำเร็จในอนาคตได้

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้เราคิดจัดโครงการ Dream Catcher Junior สำหรับวัยเด็กตอนปลาย อายุ 10 – 14 ปี เพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงจูงใจให้น้องๆได้ค้นหาเป้าหมายของชีวิตในอนาคต

DC Junior เราจะช่วยให้น้องๆ สะท้อนความเป็นตัวเอง ดึงศักยภาพที่มีในตนเองออกมา เรียนรู้ที่จะทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป ที่สำคัญเปิดโอกาสได้สัมผัสกับประสบการณ์ชีวิต เรียนรู้มุมมองหลากหลายอาชีพ รู้จักด้านของอาชีพที่มากกว่า เงินเดือนดี มีคนยกย่องนับถือ แต่ให้รู้ลึกลงไปว่า กว่าจะได้มา ต้องแลกด้วยอะไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้น้องๆเก็บเป็นข้อมูลให้ได้มากที่สุด ก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทางของตัวเองที่ต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปี หรือบางทีทั้งชีวิต

 

เราสนใจความสุขในชีวิตของเด็กอันเกิดจากการได้ทำในสิ่งที่รัก จะมีประโยชน์อะไรถ้าหากเกรดที่ได้มานั้นได้มาเพียงเพื่อประดับประดาเสมือนของฟุ่มเฟือยที่ไฮโซใช้เพื่อเป็นหน้าตาของสังคม วันนึงที่สังคมไม่ให้คุณค่าสิ่งเหล่านั้นก็กลับหมดคุณค่ากับตัวเองไปโดยพลัน

 

เราเชื่อว่าคุณค่าสองสิ่งเหล่านั้นควรเกิดจากภายใน อาชีพควรเป็นสิ่งที่เรารักที่จะทำ รายได้ควรเป็นสิ่งที่ตามมาหลังจากที่ได้ทำในสิ่งที่เรารัก จะหาสิ่งที่เรารักให้เจอ เราต้องไปลองทำมันให้หลากหลาย กิจการเพื่อสังคม Know-Are เราทำงานนี้มาตลอด เราเชื่อว่าวันหนึ่งงานของเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้

วันแรกเปิดโลกกว้าง

ประสบการณ์เปิดโลกกว้าง (1วัน) (นอกสถานที่) สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นย่อมไม่เท่าได้สัมผัสจริงๆ Work-base experiment คือ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงทั้งจากตัวเอง สังคมโดยรอบ จากกิจกรรมนอกสถานที่สุดพิเศษ เรียนรู้และลองฝึกกลุ่มอาชีพนักบิน และกลุ่มอาชีพนักข่าว พิธีกร นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเด็กๆทุกคนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง

วันที่สองลองเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้ (Workshop) (1 วัน) เพื่อเรียนรู้ตัวเอง คนรอบข้าง และสังคม ฝึกทักษะชีวิต ทั้งทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการกล้าแสดงออก กิจกรรมจะเน้นไปที่เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จะทำให้เด็กรู้จักโลกกว้างขึ้น และได้ค้นหา สิ่งที่ตนเองสนใจและถนัด นอกจากการเข้าใจตนเองแล้วยังต้องเปิดใจรับคนรอบข้างและสังคมให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

วันสุดท้ายลงมือทำจริงพร้อมสรุปผล

กิจกรรมการเรียนรู้ (Workshop) (1 วัน) รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้จะเป็นในเชิงของการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือเวิร์กชอป (Workshop) ผสมกับการบรรยาย โดยให้ความสำคัญกับการฝึกคิดตั้งคำถามและลงมือทำจริง กับสายอาชีพที่หลากหลาย อาทิ วิศวกร จิตวิทยา นักเขียน พยาบาล เกษตรกร และอาชีพกลุ่มใหม่อย่าง Youtuber  พร้อมสรุปผลการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (1วัน) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ซึ่งจะทำให้ได้เข้าใจความหมายและคุณค่าของแต่ละอาชีพมากยิ่งขึ้น หลักจากนั้นจึงเป็นการฝึกคิด ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ออกตลอดระยะเวลา 3 วัน (reflex) เป็นการสะท้อน มุมมองของตนเองออกมาเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นและเรียนรู้ไปด้วยกัน กิจกรรมนี้จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น รวมถึง ทักษะการพูด การกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นที่ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต

สิ่งที่น้องจะได้

1. เรียนรู้เป็นขั้นตอน เริ่มจากเรียนรู้ตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง การตั้งเป้าหมายในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางนำไปพัฒนาตนเองต่อไป

2. เกิดแรงบันดาลใจที่ดีเปิดกว้างการมองภาพของอาชีพได้อย่างหลากหลาย และเห็นถึงมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพที่น้องสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางเดินชีวิตต่อไปได้ โดยผ่านประสบการณ์ขอตนเอง

3. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่นการเข้าสังคม เรียนรู้การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ความกล้าแสดงออกในที่สาธารณะ

4. มีโอกาสการเรียนรู้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

Know-Are : เราทำงานแนะแนวการศึกษาเชิงลึกไปถึงระดับจิตใจ โดยผู้เชี่ยวด้านอาชีพ นักจิตวิทยาและนักกิจกรรมเพื่อสังคม

 

วิทยากร

อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต 

ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ2

ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Early Chailhood Education and care Certificate III  Academia international school, Melbourne, Australia

 

สถานที่ทำกิจกรรม

  • Know-are Learning Space ซอยงามวงศ์วาน14 (ตรงข้ามพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน)

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ (สามารถขอลิงค์สมัครได้ที่ไลน์แอด: @know-are)

2. ชำระค่าโครงการโดยการโอนเงิน ภายใน 5 วันหลังจากการสมัคร บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด เลขที่บัญชี 388-236153-1

3. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ @know-are พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลผู้สมัครโครงการ

4. ทีมงานจะส่งใบเสร็จรับเงิน ทางช่องทางที่ท่านส่งหลักฐานการโอนเงิน

5. ทีมงานจะเชิญผู้ปกครองเข้าไลน์กลุ่ม เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่อไป

 

หมายเหตุ ** เนื่องจากเป็นโครงการที่นิยมและรับสมัครจำนวนจำกัดการสมัครเข้าร่วมโครงการจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านชำระค่าโครงการเรียบร้อยแล้ว

 

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน

สอบถามได้ที่ไลน์แอด: @know-are

โทร 097-090-8402

092-9839464 พี่ฝาย

www.know-are.com

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...