About Us

Aboutus

รู้จักธุรกิจเพื่อสังคม

    ก็เหมือนธุรกิจทั่วไปที่หวังผลกำไรและมีการตลาด แต่เราแตกต่างตรงที่จุดยืนเพื่อการตอบแทนผลประโยชน์สุงสุดสู่สังคม เพราะเราเห็น “คุณค่า” ในตัวมนุษย์แต่ละคน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นธรรมและการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน และการกระจายความรู้ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่สร้างสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ทีมงานของเรา

โค้ชพี่ชายฝั่ง – ฝั่งนที ประภาสะวัต

– ตำแหน่ง  ผู้บริหารธุรกิจเพื่อสังคมโนว์อาร์

– สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์การทำค่ายเด็กและเยาวชนมานานกว่า 8 ปี

– พี่ชายฝั่งชอบเล่นฟุตบอล/รักบี้ เล่นFIFA เพื่อเข้าใจโลกของเด็กวัยรุ่น และพร้อมที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีแนวทางของตัวเอง

โค้ชพี่หญิงฝาย – ฝายวารี ประภาสะวัต

– ตำแหน่ง ผู้บริหารธุรกิจเพื่อสังคมโนว์อาร์

– จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– จบปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–  สุดยอดนักพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น หนึ่งในที่ปรึกษาให้กับพ่อแม่ในการพัฒนาน้องๆ และพร้อมที่ส่งต่อความรู้และการพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่

โค้ชพี่ภัทร – ณภัทร ชูเชิดรัตนา

– ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้บริหาร

– จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– พี่ภัทรชอบทำขนม ศึกษาเรื่องความสวยความงาม และทำกิจกรรมหลากหลาย

เพื่อรวบรวมประสบการณ์ในการถ่ายทอดมุมมองต่างๆ ที่จะทำให้โลกของเด็กให้กว้างขึ้น

โค้ชพี่แนน – นุชนภา ชุมภูวร

– ตำแหน่งผู้จัดการ   มือขวาของทีม ที่มาพร้อมพลังที่สามารถส่งต่อให้น้องๆ ได้แบบไม่มีวันหมด

– จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เกียรตินิยมอันดับ1) ตอนนี้พี่แนนกำลังศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจ

– ประสบการณ์ทำงานรอบด้าน ทั้งผู้ช่วยทนายความ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล จึงทำให้พี่แนนเชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาคน

เวลาว่างจะชอบเข้าสังคม เพื่อเรียนรู้คนที่หลากหลาย เดินทางท่องเที่ยว เพื่อเปิดมุมมองของตัวเอง และจะนำมาส่งต่อให้กับเด็กๆ

โค้ชพี่ฟาง – วิภาวี  พุทธรักขิโต     หนึ่งในต้นแบบ สุดยอดคนที่พัฒนาตัวเองสำหรับเด็กๆ

– ตำแหน่งฝ่ายบุคคล

– พี่ฟางจบการศึกษาจากสาขาทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาลัยนเรศวร

– ด้วยความมุ่งมั่นและทัศนคติที่พร้อมจะผลักดันตัวเองอย่างจริงจัง ทำให้สามารถส่งต่อวิธีคิดไปถึงตัวน้องๆ ได้โดยตรง

เพราะพี่ฟางมองว่า คนเราเปลี่ยนแปลงได้ด้วยวิธีคิด และเป็นได้ทุกอย่างที่อยากเป็น

โค้ชพี่นุ่น ชนัญญา ดอกรัก

– ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์ ที่สุดยอด

– จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 )

–  งานอดิเรก : เดินทางไปตามชุมชน เดินป่า หรือไปปีนเขา เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ทั้งในเรื่องการเข้าสังคม การสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆ

ครูพี่พลัสเตอร์ – ชัยพิพัฒน์ พลฤทธีธรรม

– ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

– คนนี้สามารถเป็นทุกอย่างให้กับเด็กๆ ไม่ว่าจะมาค่ายไหน พี่พลัสเตอร์ก็ให้เต็มที่

– นักทำกิจกรรมผู้ส่งมอบทั้งทัศนคติ ความสนุก ความไว้ใจ และอีกหลายอย่างที่ช่วยพัฒนาเด็กไทยได้แบบไม่จำกัด

– ครูพลัสเตอร์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

– ด้วยประสบการณ์การเป็นสันทนาการ ชอบทำกิจกรรมมาตั้งแต่มหาวิทยาลัย ทำให้ครูพลัสเตอร์เชี่ยวชาญในการส่งต่อคุณค่าให้กับเด็กๆ ในหลายๆ มิติ

สุทธาสินี ธีระสุนทรไท (ต้าหนิง)

– ตำแหน่ง  ประสานงานขาย

– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เอกการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  แขนงธุรกิจการบิน

– งานอดิเรก : ถ่ายรูป , ถ่ายแบบ , เลี้ยงแมว ,  ดูแคสเกมส์

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...