DC Navigator

DC Navigator กิจกรรมเริ่มต้นรู้จักตัวเอง

สำหรับน้องๆ มัธยมที่ยังสับสนหรือคิดไม่ออกเลยว่าตัวเองจะทำอะไร ชอบอะไร หรือเหมาะกับอะไร เวิร์คชอป DC Navigator ช่วยแนะนำแนวทาง ให้น้อง ๆ ได้เริ่มต้นในการทบทวนและรู้จักตัวเอง

        นอกเหนือจากค่ายเปิดประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดประสบการณ์จากการศึกษาในระบบแล้ว ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจำเป็นต้องทำคือการทำให้เด็ก “รู้จักตัวเอง”

        ไม่ใช่เรื่องง่ายกับการจะบอกว่าตัวเองเป็นคนอย่างไร อาจจะพูดได้แบบภาพรวมๆแต่ไม่สามารถบอกได้แบบชัดเจนเป็นประเด็น เป็นข้อๆ สิ่งนี้ทำให้หลายครั้งเราไม่สามารถนำมาเชื่อมโยงต่อได้ว่าตัวเรานั้นเหมาะกับอาชีพในรูปแบบไหน

        ในโลกนี้มีศาสตร์ในการค้นหาตัวเองมากมาย แต่ละศาสตร์ก็มีหลักการที่แตกต่างกันไป สำหรับศาสตร์ที่ Know-Are เลือกนำมาใช้ในการค้นหาตัวเองกับน้องๆนั้นคือ แบบวัดบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)ที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1962 โดยถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดย Isabel Briggs Myers และ Katharine C. Briggs ซึ่งต่อยอดมาจากทฤษฎีของ Carl Jung (คาร์ล จุง)

        โดยคาร์ล จุง พบว่า พฤติกรรมไม่ได้เป็นลักษณะเฉพาะของคนใดคนหนึ่งแต่หลายๆ คนสามารถมีแบบ (patterns) ของพฤติกรรมที่เหมือนหรือคล้ายๆ กันได้ โดยเป็นพฤติกรรมที่เป็นระบบระเบียบ (Orderly) ที่มีความถาวรคงเส้นคงวา แบบของพฤติกรรมที่ทำให้คนแตกต่างกันก็คือแบบที่คนมักแสดงออกบ่อย ๆ (preferences) ซึ่งจะสะท้อนเจตคติของบุคคลที่มีต่อโลก

         คาร์ล จุง ได้ใช้อักษร(ตัวแปร) ทั้ง 8 คือ E I P S T F N J มาจัดเป็นชุด ชุดละ 4 ตัวอักษร ทำให้เกิดเป็นลักษณะบุคลิกภาพทั้งหมด 16 แบบ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) เป็นแบบวัดที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะวัดบุคลิกภาพแล้ว ยังมีแนวโน้มในการใช้เลือกอาชีพที่เหมาะสมรวมถึงการเลือกคู่ครองอีกด้วย

        แบบทดสอบนี้สามารถหาทำได้ทั่วไปใน Internet แต่ไม่ใช่ตัวเต็ม ซึ่งสิ่งสำคัญที่สำคัญกว่าการทำแบบทดสอบและผลที่ออกมาเป็น Code อักษร 4 ตัวคือการแปลผลจาก Code ทั้ง 4 ตัวนั้นออกมาเป็นความเข้าใจและอธิบายให้ผู้ที่ได้รับผลเห็นภาพและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการนำผลไปใช้ต่อ ถึงขั้นมีการกล่าวกันว่าหากนำผลของ MBTI ไปใช้ในทางที่ผิดอาจเกิดปัญหาตามมาได้

       ยกตัวอย่างเช่น นำไปปิดกั้นโอกาสตัวเองเพราะบอกว่าไม่ใช่ตัวเอง หรือนำไปยึดติดว่าเพราะฉันเป็นแบบนี้คนรอบข้างต้องเข้าใจฉัน ฉันไม่ปรับตัว เป็นต้น การทำแบบทดสอบและการอ่านผลควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาศาสตร์นี้มาแล้วเป็นอย่างดีเท่านั้น

ค่าย DC Navigator จึงเป็น “จุดเริ่มต้น” ที่ช่วยให้น้องๆ ได้มาค้นหาสิ่งที่เหมาะสมตามความถนัด ด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่นำไปเชื่อมโยงกับอาชีพในอนาคตได้ พร้อมรับคำปรึกษาแบบ Private Group (หลายครอบครัว) เพื่อให้เห็นมุมมองและแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาน้อง

สิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้

  • เรียนรู้ตัวเองจาก “บุคลิกภาพ” – ผ่านการทำแบบทดสอบ Myers–Briggs Type Indicator เป็นแบบทดสอบที่ใช้ในระดับสากล ใช้ในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในองค์กร และใช้ในการบ่งบอกว่าใครเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับอาชีพไหน เพราะอะไร บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ติดตัวน้องมาตั้งแต่เด็ก ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม สังคม สิ่งพวกนี้หล่อหลอมให้เด็กคนนึงมีบุคลิกภาพแบบนึง และทุกคำถามด้านบุคลิกภาพจะได้รับคำตอบในค่าย DC NAVIGATOR
  • รับคำปรึกษา : เพื่อให้เห็นมุมมองและแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาน้อง ในคลาสจะมีการแปรผลบุคลิกภาพเพื่อเชื่อมโยงสู่อาชีพที่เหมาะสมกับน้อง และสอนหลักสำคัญทางจิตวิทยาที่ให้พ่อแม่สามารถนำไปใช้กับลูกๆในการค้นพบ “ความเป็นตัวเอง” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษาและนักพัฒนาการเด็ก
  • กระบวนการ Sharing อาชีพ : ผู้ปกครองจะได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานในอาชีพที่ทำอยู่ ทั้งเบื้องหลังการทำงานในมุมที่เด็กๆ อาจไม่เคยรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับคนที่ทำอาชีพนั้นๆ เพื่อเปิดโลกของเด็กให้กว้างขึ้นกว่าเดิม และทำให้มีข้อมูลในการช่วยตัดสินใจเลือกอนาคตที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
  • ทบทวนและสังเกตตัวเอง ผ่านกิจกรรม “Life map” การจะเขียนเป้าหมายในชีวิตต้องมีคน “บิ๊วท์” อารมณ์ของน้องๆก่อน เพราะหลายครั้งที่เราเพลิดเพลินกับสิ่งเร้ารอบตัวจนลืมนึกถึง สมาธิคือสิ่งที่เราต้องสร้างก่อนเขียนเป้าหมาย เพื่อให้เป้าหมายที่น้องจะทำให้ขับต้องได้ ชัดเจน ถูกต้อง และผ่านการคิดมาแล้วเป็นอย่างดี มันไม่สำคัญว่าเป้าหมายของน้อง จะเล็กหรือใหญ่  แต่มันสำคัญว่าเป้าหมายนั้น น้องเป็นคนเลือกมันเอง กิจกรรมนี้ จึงเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยกระตุ้นให้น้องได้ทบทวนและวางแผนชีวิตด้วยตัวเอง
  • สร้างวิธีคิดในการพัฒนาตัวเอง และเห็นคุณค่าในอาชีพ – “Growth Mindset” อันนี้เป็นประเด็นสำคัญมาก ที่เราจำเป็นต้องสร้างวิธีคิดที่ดีให้กับน้องๆ เพราะถ้าน้องเลือกอาชีพจากแค่ความสนใจ เช่น สนใจเพราะสนุก อยากทำ หรือเพราะคนอื่นบอกว่าดี วันนึงไม่มีคนชื่นชม หรือน้องหมดความสนุกแล้ว สุดท้ายก็เลิกทำ แต่กระบวนการปลูกฝังทัศนคติที่เราจะสอดแทรกเข้าไปในคลาสนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่น้องจะได้เห็นความสำคัญของการเลือกอาชีพ ไปพร้อมๆ กับการอยากพัฒนาตัวเองให้ไปสู่สิ่งนั้น

รูปแบบกิจกรรมในแต่ละวัน

กิจกรรมวันที่ 1 ทบทวนความชอบ ความถนัด ค้นหาบุคลิกภาพ 09.00 – 17.00 น.
        กิจกรรมค้นหาความชอบ ความถนัดและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลพร้อม Workshop ที่จะทำให้น้องได้รู้จัก เข้าใจ และมองเห็น “คุณค่า” ในชีวิตมากขึ้นด้วยการกระตุ้นให้คิด และตอบคำถามกับตัวเอง

กิจกรรมวันที่ 2 Sharing แนวทางและวางแผนชีวิต (หลายครอบครัว) มาตามเวลาที่นัดหมายหลังการสมัคร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
        แปรผลบุคลิกภาพทางจิตวิทยาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด และวางแผนอนาคตของน้องพร้อมครอบครัวโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษาที่มีประสบการณ์มานานกว่า 8 ปี และนักพัฒนาการเด็ก

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

  1. น้อง 13 ปีขึ้นไป ที่สามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างการทำกิจกรรม
  2. น้องที่มีความสับสน หรือยังไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหน
  3. ผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญและมีความตั้งใจจริงที่อยากจะให้ลูกค้นหาตัวเอง และให้ความร่วมมือกับ Know Are ตลอดกระบวนการทำกิจกรรม

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 5,900 บาท รวมอาหารกลางวันในวัน Workshop วันแรกของกิจกรรม พร้อม Report ผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพของน้อง

จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย

อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น มหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทีมงาน

รอบที่เปิดรับสมัคร

 

รอบ : วันที่ 9 -10 มี.ค. 2562

รอบ : วันที่ 29 -30 มี.ค. 2562

รอบ : วันที่ 27-28 เม.ย. 2562

รอบ : วันที่ 1 -2 มิ.ย. 2562

รอบ : วันที่ 6 -8 ก.ค. 2562

รอบ : วันที่ 10 -11 ส.ค. 2562

รอบ : วันที่ 14 -15 ก.ย. 2562

รอบ : วันที่ 5 -6 ต.ค 2562

รอบ : วันที่ 16 -17 พ.ย. 2562

รอบ : วันที่ 21 -22 ธ.ค. 2562

หมายเหตุ : หากไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถนัดทำกิจกรรมแบบ Private (นัดเวลาที่น้องสะดวกเป็นหลัก) หรือทำแบบออนไลน์ได้

อ่านรายละเอียดกิจกรรมแบบ Private และ Online

สถานที่ทำกิจกรรม

Know-are Learning Space ซอยงามวงศ์วาน14 (ตรงข้ามพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน)

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน

สอบถามได้ที่ไลน์: @know-are

โทร 097-090-8402

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

DC Navigator

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...