DC Master

ตามติดการทำงานอาชีพในฝัน

ปิดเทอมนี้! ให้ลูกไป “ค้นหาตัวเอง” กับค่ายแนะแนวการศึกษายุคใหม่ที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยไป “ตามติดการทำงานอาชีพในฝัน” กับ Dc Master เปิดประสบการณ์อาชีพ

 • สัมผัสประสบการณ์อาชีพที่ตัวเองสนใจจากการเห็นชีวิต เห็นบรรยากาศการทำงาน และได้ลองลงมือทำจริง (ในส่วนที่เหมาะสมกบอายุตามที่ฝึกงานเห็นสมควร)
 • เรียนรู้ชีวิตการทำงาน ฝึกภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับอนาคต ทั้งในเรื่องของการรับผิดชอบตัวเอง การเชิญปัญหาและความกดดัน
 • เก็บเป็นผลงาน ทำ Portfolio เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่สนใจ

 

        การศึกษาไทย สังคม ผู้ใหญ่ มักบอกให้เด็กขยันเรียนโดยไม่บอกว่าเรียนไปทำไม หรือควรมีเป้าหมายอะไร หลายครั้งผู้ใหญ่ก็มักถามเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร โดยไม่ได้สนใจว่าการที่เด็กสักคนจะเจอกับเป้าหมายในชีวิตได้ต้องผ่านการเรียนรู้อะไรบ้างและเป็นการโยนภาระความคิดไปกดดันเด็กโดยไม่รู้ตัว

        จากปัญหาเหล่านี้ทำให้เราตั้งคำถามว่า แล้วถ้าเราจะเริ่มต้นค้นหาเป้าหมายในชีวิตเราควรเริ่มต้นจากอะไร คำตอบคือ “รู้จักตัวเองและหาประสบการณ์” ใส่ตัวให้เยอะที่สุด

        ตามทฤษฎีพหุปัญญา ( Theory of Multiple Intelligences) โดยศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด กล่าวว่าปัญญาของมนุษย์มีอยู่อย่างน้อย 7 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านการเข้าใจตนเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้เพิ่มเติมเข้ามาอีก 1 ด้าน คือ ด้านธรรมชาติวิทยา เพื่อให้สามารถอธิบายได้ครอบคลุมมากขึ้น

        ปัญหาสำคัญคือในโรงเรียนของการศึกษาภาคบังคับของไทยให้ความสำคัญหลักๆ อยู่เพียง 2 ด้านคือ ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ และด้านภาษา ทำให้เด็กยังขาดประสบการณ์อีกหลายด้านจนไม่มากพอที่จะบอกได้ว่าตัวเองชอบหรือเหมาะกับอะไร

        ธุรกิจเพื่อสังคม Know-Are เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้จึงจัดโครงการ ค่ายเปิดประสบการณ์อาชีพในฝัน ( DC Master ) ขึ้นเพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่หลากหลายผ่านการสัมผัสประสบการณ์จากการเห็นชีวิต เห็นบรรยากาศการทำงาน และได้ลองลงมือทำจริง (ในส่วนที่เหมาะสมกบอายุตามที่ฝึกงานเห็นสมควร) ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้เราเรียนว่าเรียนรู้แบบ Problem Base Learning คือให้น้องได้ไปเผชิญกับปัญหาจนเกิดความต้องการอยากแก้ไขปัญหา นำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆในที่สุด

        กระบวนการเหล่านี้หากทำซ้ำจนครบตามทฤษฎีพหุปัญญาแล้วจะเกิดการสะท้อนความคิดของน้องให้ตอบคำถามถึงความชอบ ความสนใจและนำไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้ในอนาคต

กิจกรรมที่มีใน Dc Master

เตรียมพร้อมก่อนเจอของจริง (2 วัน)

        Workshop วันแรก เป็นวันแห่งการละลายพฤติกรรม ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากกับการให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่และความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมโครงการ จะช่วยให้น้องมี sense of belonging วางใจว่าถ้าแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปจะไม่โดนใครดุว่าทำผิดหรือถูก ส่งผลให้มีโอกาสกล้าทำอะไรที่ไม่เคยทำมากขึ้น เพื่อการเปิดรับการเรียนรู้ตลอด 7 วันต่อไปนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

        Workshop วันที่สอง เป็นการเตรียมตัวให้การเปิดประสบการณ์ครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพและความรู้สูงสุด เพราะเด็กแต่ละคนมีทัศนคติที่แตกต่างกัน ทำให้การมองเหตุการณ์เดียวกันมีความแตกต่างกันตามไปด้วย เราจึงมีกระบวนการที่ช่วยให้น้องฝึกการคิดแบบ “Think Possitive” คือเชื่อมโยงทุกอย่างจากการคิดบวก  ทุกเหตุการณ์ที่พบเจอเราจะให้น้องหาเหตุผลที่ทำให้ “ขอบคุณ” สิ่งที่เกิดขึ้น จะช่วยให้น้องสามารถตอบตัวเองได้ว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหน ด้วยเหตุผลอะไร นอกจากนี้เราจะสร้างบรรยากาศให้น้องได้เรียนรู้การฝึกการตั้งคำถามที่ดี ฝึกทักษะการสังเกต ฝึกการหาโอกาสและการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ฝึกให้น้องกล้าที่จะขอโอกาสเพื่อได้ลองทำอะไรใหม่

ตามติดการทำงาน (3 วัน)     

        ตามติดชีวิตการทำงานที่น้องจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การตื่น หรือเดินทางไปทำงานให้ทันเวลา    (กรณีิอาชีพที่ต้องเดินทางไปตามบริษัท ) เพื่อฝึกเรื่องของการรับผิดชอบตัวเอง และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในโลกของการทำงาน และขึ้นชื่อว่า “ทักษะ”ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน เราจึงต้องเริ่มสร้างสิ่งนี้ให้กับน้องตั้งแต่ช่วงวัยมัธยมศึกษา และเรียนรู้ชีวิตการทำงานของอาชีพที่สนใจ ทั้งการสังเกตการณ์ และพูดคุยกับพี่อาชีพที่ดูแล

        ลักษณะการทำงานในแต่ละอาชีพจะมีความแตกต่างกัน อาจไม่ได้สบายเหมือนอย่างน้องที่เคยคิดไว้ โดยในแต่ละวันจะมีสถานการณ์ที่เรากำหนดขึ้นมาซึ่งน้องอาจไม่เคยเจอมาก่อนอาจเป็นรูปแบบของการ Workshop

        ระหว่างการตามติดการทำงาน จะมีการประเมินพฤติกรรมในด้านต่างๆ เช่น ความตั้งใจเรียนรู้ ความรับผิดชอบ หรือมารยาทในการทำงาน หากน้องมีพฤติกรรมที่กระทบสต่อการทำงานของตนเอง ทางทีมพี่เลี้ยง จะส่งตัวกลับเพื่อมาพิจารณาในการส่งไปเรียนรู้ต่อพร้อมทั้งสอนวิธีคิดและการปฏิบัติตัว ทั้งนี้การจำลองสถานการณ์เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคต

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ต้องการรับน้องที่อยากเรียนรู้จริงและทางครอบครัวเข้าใจธรรมชาติของการทำงานเป็นอย่างดีเท่านั้น!

วางแนวทางอนาคต ( 2 วัน )

        Workshop วันแรก เป็นวันของการสรุปผล วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอด 3 วันน้องจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับเพื่อนหลากหลายอาชีพ ทำให้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ของแต่ละอาชีพเพื่อเป็นอีกหนึ่งข้อมูลในการตัดสินใจ

       Workshop วันที่สอง นอกจากนี้จะมีกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความคิด ความรู้สึก และทบทวนถึงเป้าหมายในชีวิตเพื่อให้น้องได้รู้ว่าอาชีพที่บอกว่าชอบในตอนแรกจะใช่ต่อไปหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางที่ดีในอนาคต ผ่านการทำ Reflection เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยให้น้องค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้น แต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เหมือนเป็นการที่ให้น้องได้สะท้อนวิธิคิดของตัวเอง ว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหน เริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เพื่อตัดสิ่งที่ไม่ชอบออกไปได้

ข้อควรรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

 • กิจกรรมนี้ในบางอาชีพที่ต้องเดินทางไปทำงานกับบริษัท น้องจะต้องเรียนรู้การเดินทางเอง โดยใช้รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถตู้ หรือรถเมล์ ซึ่งในการตามติดการทำงานวันแรกจะมีพี่เลี้ยงแต่ละอาชีพเดินทางไปเป็นเพื่อนก่อน ขากลับและวันอื่นๆ น้องต้องเดินทางเองตามแผนที่วางไว้ ( น้องเตรียมเงินค่ารถสำหรับการเดินทางไปทำงานมาด้วย ) สถานการณ์นี้ต้องการฝึกให้น้องออกจาก Comfort Zone กล้าเข้าหาคนอื่น เรียนรู้การแก้ปัญหา เพื่อฝึกให้น้องสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ ทั้งนี้จะมีพี่เลี้ยงคอยติดตามการเดินทางของน้องผ่านการโทรสอบถาม หรือติดต่อผ่านช่องทางที่น้องสะดวก แต่สำหรับผู้ปกครองที่ยังกังวลในเรื่องการเดินทาง สามารถใช้บริการพี่เลี้ยงรับ-ส่งได้ (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะทาง เริ่มต้นที่วันละ 300 บาท )
 • กิจกรรมนี้เราไม่บังคับค้างคืน แต่สำหรับคนที่นอนพักกับทางค่ายโดยมีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด จะได้เรียนรู้วิธีคิดหรือทักษะที่มากกว่าคนอื่น ทางค่ายจะไม่มีนโยบายการปลุกน้องตอนเช้า หรือบังคับให้น้องนอนในตอนกลางคืน เพราะต้องการฝึกความรับผิดชอบตัวเอง แต่จะมีการพูดคุยให้เข้าใจตรงกันในวันแรกของการทำกิจกรรม(ค่าที่พักคืนละ 250 บาท น้องเตรียมถุงนอนมาเอง ทางเรามีหมอนให้ ห้องนอนรวมแอร์ แต่แยกชาย-หญิง)
 • ในระหว่างการตามติดการทำงาน หากน้องมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบแง่ลบ ต่อการทำงานของตนเอง ทางทีมพี่เลี้ยงจะส่งตัวกลับเพื่อมาพิจารณาในการส่งไปเรียนรู้ต่อพร้อมทั้งสอนวิธีคิดและการปฏิบัติตัว ทั้งนี้การจำลองสถานการณ์ ก็เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคต โดยจะมีการแจ้งผู้ปกครองให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 1. น้อง 14 ปีขึ้นไป ที่สามารถดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งในระหว่างการทำกิจกรรมและรับแรงกดดันได้
 2. น้องต้องมีความพร้อมในการปรับ Mindset (ทัศนคติ) ในการทำงานหรือเจอ  สถานการณ์ต่างๆ
 3. น้องที่มีความกระตือรือร้นและตั้งใจจริงที่อยากจะค้นหาตัวเอง
 4. สามารถร่วมกิจกรรมได้ครบทุกช่วงที่กำหนด
 5. ผู้ปกครองมีความตั้งใจและเปิดโอกาสให้น้องได้เจอประสบการณ์ที่ทางค่ายจัดเตรียมไว้เพื่อพัฒนาน้อง และยินยอมให้อยู่ภายใต้ความดูแลของทางค่าย

ค่าเข้าร่วมกิจกรรมและสิ่งที่น้องจะได้รับ

12,500 บาทกับสิ่งที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ ถ้าเทียบกับความสุขตลอดชีวิตจากการมีข้อมูลที่ช่วยตัดสินใจได้ว่าอาชีพนี้เหมาะกับน้องไหม

ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน ตลอดวัน Workshop 4 วัน ส่วน 3 วันที่น้องตามติดการทำงานหรือมื้ออื่นๆ หาทานได้ตามสะดวก (มีค่าเดินทางไปสถานที่ฝึกงานที่น้องต้องจ่ายเอง หากผู้ปกครองไม่สะดวกรับส่ง) ประกันการเดินทาง , แบบประเมินการทำงานและสิ่งที่น้องต้องพัฒนาเพิ่ม , เสื้อค่าย , Certificate สำหรับการทำผลงานเพื่อศึกษาต่อ , Know Are Passport สำหรับการทบทวนตัวเองในแต่ละวัน พร้อมการดูแลประสบการณ์อย่างใกล้ชิดและสิ่งที่น้องจะได้

 1. ได้ข้อมูลและประสบการณ์อาชีพจากการไปใช้ชีวิตการทำงาน ที่จะทำให้น้องตอบคำถามตัวเองได้ว่าอาชีพที่สนใจใช่ตัวเราไหม เพื่อมีข้อมูลมากพอในการตัดสินใจเลือกอนาคตที่ต้องอยุ่กับมันไปอีกหลายสิบปี
 2. ได้ทักษะชีวิตและทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคต
 3. ได้เจอสังคมใหม่ๆ และรู้จักเจ้าของธุรกิจหรือพี่ที่ทำงานอาชีพนั้นๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับอนาคต
 4. ได้รู้จัก และเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น
 5. หลังจบโครงการน้องๆที่อยากพัฒนาตัวเองสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เป็นฝ่ายช่วยเหลือกิจกรรม รวมทั้งรับคำปรึกษากับพี่ๆ Know Are ได้เสม

รอบที่เปิดรับสมัคร จำกัดรอบละ 40 คนเท่านั้น!

รอบ : 16 – 22 มี.ค. 62

รอบ : 30 มี.ค. – 5 เม.ย. 62

รอบ : 20 -26 เม.ย. 62

รอบ : 27 เม.ย. – 3 พ.ค. 62

รอบ : 4 – 10 พ.ค. 62

รอบ : 21 -27 ก.ค 62 (Inter)

รอบ : 28 ส.ค. – 4 ก.ย. 62

รอบ : 5 – 11 ต.ค. 62

รอบ : 12 – 18 ต.ค 62

สถานที่ทำกิจกรรม

Know-are Learning Space ซอยงามวงศ์วาน14 (ตรงข้ามพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน)

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน

สอบถามได้ที่ไลน์: @know-are

โทร 097-090-8402

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

DC Master

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...