ค่าย แอร์โฮสเตส สจ๊วต

ค่าย แอร์โฮสเตส  สจ๊วต

ค่ายที่ให้น้องได้ไปเปิดประสบการณ์ด้านธุรกิจการบินทั้งแอร์ – สจ๊วต  

น้องจะได้ไปทำกิจกรรมในสถานที่ฝึกลูกเรือเอเชียใต้ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 4 วันเต็ม Workshop พัฒนาบุคลิกภาพ  ปฏิบัติการจริงแบบลูกเรือในห้องฝึกปฏิบัติ  “ทั้งผู้โดยสารชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ(เทียบเท่าการฝึกลูกเรือจริง)  Workshop สถานการณ์ฉุกเฉินบนอากาศยาน  จำลองการช่วยเหลือและอพยพผู้โดยสารกรณีฉุกเฉิน   ชมครัวการบินไทยและพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเพื่อเรียนรู้วิวัฒนาการการบิน  ทั้งหมดนี้เหมือนย่อคอร์สธุรกิจการบินและฝึกงานลูกเรือ นักบิน ไว้ใน 4 วันเต็มๆ

ค่ายฝึกงาน  4  วันช่วงปิดเทอม 

ค่ายนี้เหมาะกับใคร?

 1. น้องๆอายุ 14 -21 ปีขึ้นไป
 2. มีความสนใจในอาชีพด้านอุตสาหกรรมการบิน
 3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบ 4 วัน
ค่าย แอร์โฮสเตส สจ๊วต

กิจกรรมวันแรก

ความรู้เบื้องต้นก่อนก้าวเข้าสู่การเป็นลูกเรือ (Aviation Industry Knowledge)

 • พิธีเปิดค่าย Know are
 • Standard Operation and Procedures Briefing
 • สอนและสาธิตการแต่งหน้า
 • พัฒนาบุคลิกภาพ การยืน เดิน  นั่งไหว้  Workshop “บุคลิคภาพและมารยาทที่ดีของลูกเรือ”

กิจกรรมวันที่ 2

พัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอกเพื่อเตรียมพร้อมกับการก้าวสู่อาชีพ (Personality Development, Grooming and Cabin Services)

 • เรียนรู้รูปแบบการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนอากาศยาน
 • เรียนรู้ส่วนประกอบของเครื่องบิน เช่น ประตูฉุกเฉิน ประตู  ที่นั่ง  ล้อ  เครื่องยนต์
 • Dangaerous Good (DGRs) ของเหลว และสิ่งของต้องห้ามนำขึ้นเครื่อง
 • เรียนรู้ความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ของท่าอากาศยาน

กิจกรรมวันที่ 3

เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงในการช่วยเหลือผู้โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ (Safety & Security Trainings)

 • ออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สนามบินสุวรรณภูมิ และเยี่ยมชมสนามบินสุวรรณภูมิ
 • รับชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบิน
 • รับฟังการบรรยาสาธิตการดับเพลิงบนอากาศยาน บรรยายและปฏิบัติการในสถานการณ์จำลอง เช่น อพยพจากสถานการณ์มีควันไฟ และสาธิตการกระโดดสไลด์
 • เรียนรู้ถึงการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้โดยสารกรณีหมดสติ (CPR)

กิจกรรมวันที่ 4

เยี่ยมชมครัวการบิน บริษัทการบินไทย ว่าก่อนจะมาเป็นอาหารที่เสริฟบนเครื่องและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศดอนเมือง

 • เข้าเยี่ยมชมครัวการบิน บริษัท การบินไทย  จำกัดมหาชน  ชมการจัดรูปแบบอาหารที่ใช้บริการบนเครื่องบิน
 • แนะนำอาชีพ Cabin Crew กับ Crew ตัวจริง ช่วงถาม-ตอบ
 • ประกาศไมล์สะสม มอบใบประกาศ  มอบรางวัล  และ

สิ่งที่น้องจะได้รับ

 • เรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกเพื่อให้พร้อมกับอาชีพ การปฏิบัติแบบลูกเรือจริงในห้องปฎิบัติการจำลอง  พร้อมสัมผัสสถานการณ์จำลอง
 • 4 วันเต็มๆกับทุกหลักสูตร ทุกความเข้าใจ และทุกอารมณ์ที่จะได้สัมผัสเกี่ยวกับธุรกิจการบิน

รอบที่เปิดรับ

 • 16-19 ต.ค. 2561

ค่าใช้จ่าย

 • 10,000 บาท รวมค่าอาหารกลางวันตลอดวัน Workshop ( ค่ายนี้เป็นค่ายไปกลับ ประสงค์พักที่ค่ายชำระเพิ่ม 1,500 บาท )

วิธีและขั้นตอนการสมัคร

 1. ติตต่อแจ้งค่ายที่สมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่ Line ID : @know-are (มีตัวแอด)
 2. ชำระเพื่อจองสิทธ์ตามยอดที่แจ้ง
 3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน (พร้อมชื่อนามสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทรศัพท์ และค่ายที่สมัคร)
 4. รอรับใบสมัคร และใบเสร็จ  (รบกวนกรอกใบสมัครให้เรียบร้อย)

โทร 

Line ID  @know-are (มีตัว@)

สถานที่จัดค่าย

 • Know-Are Space งามวงศ์วาน 14 และสถานที่ตามรายละเอียดข้างต้น

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

Cabin Crew

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...