โครงการของเรา

ตารางโครงการ

ตารางโครงการปี 2019

เดือน มกราคม 2019

DC Navigator
19 – 20 มกราคม

คลาสทักษะการเข้าสังคม
26 – 27 มกราคม

เดือน กุมภาพันธ์ 2019

DC Junior 1 Day
10 กุมภาพันธ์

DC Navigator
23 – 24 กุมภาพันธ์

เดือน มีนาคม 2019

DC Flyer
12-14 มีนาคม

DC Master #1
16-22 มีนาคม

DC Junior
23-25 มีนาคม

เดือน เมษายน 2019

DC Master #2
30 – 5 เมษายน

DC Master #3
6 – 12 เมษายน

DC Master #4
20 – 26 เมษายน

DC Navigator
27 – 28 เมษายน

เดือน พฤษภาคม 2019

DC Master #5
4 – 10 พฤษภาคม

DC Junior
10-12 พฤษภาคม

DC Navigator
25 – 26 พฤษภาคม

เดือน มิถุนายน 2019

DC Navigator
15 – 16 มิถุนายน

DC Junior 1 Day
23 มิถุนายน

เดือน กรกฏาคม 2019

DC Navigator
6 – 7 กรกฏาคม

เดือน สิงหาคม 2019

DC Navigator
24 – 25 สิงหาคม

เดือน กันยายน 2019

DC Navigator
28 – 29 กันยายน

เดือน ตุลาคม 2019

DC Master
29 – 5 ตุลาคม

DC Master
6 – 12 ตุลาคม

DC Flyer
8 – 10 ตุลาคม

DC Master
13 – 19 ตุลาคม

DC Junior
19 – 21 ตุลาคม

เดือน พฤศจิกายน 2019

DC Navigator
16 – 17 พฤศจิกายน

DC Junior 1 Day
24 พฤศจิกายน

เดือน ธันวาคม 2019

DC Navigator
21 – 22 ธันวาคม

DC Junior 1 Day
15 ธันวาคม

DC Junior
24 – 26 ธันวาคม

ตารางโครงการปี 2018

เดือน ตุลาคม

DC Flyer 10- 13 ต.ค.

DC Master 902 14 – 20 ต.ค.

ค่าย แอร์โฮสเตส สจ๊วต
16 – 19 ต.ค.

DC Junior 20 – 22 ต.ค.

โรงเรียนคู่ขนาน 27 – 28 ต.ค.

เดือน พฤศจิกายน

DC Navigator 17 – 18 พ.ย.

เดือน ธันวาคม

Dream Career and Passion  15 ธ.ค.

Dream Family and Relation 16 ธ.ค.

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...