ทุนการศึกษา

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

1) หลักฐานส่วนตัว

  • ชื่อ – นามสกุล
  • อายุ
  • โรงเรียน
  • ชื่อผู้ปกครอง
  • อาชีพผู้ปกครอง
  • รายได้ของผู้ปกครอง/เดือน (หลักฐานสลิปเงินเดือน)
  • เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง
  • จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษา (อีเมลล์)
  • ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
  • เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ที่ปรึกษา

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...