ชวนน้อง 8-11 ปีมาสัมผัสความฝันกับค่ายแนะแนวการศึกษายุคใหม่

ชวนน้อง 8-11 ปีมาสัมผัสความฝันกับค่ายแนะแนวการศึกษายุคใหม่
July 14, 2018 Know Are

DC Junior กิจกรรมที่ช่วยให้น้องๆ สะท้อนความเป็นตัวเองดึงศักยภาพที่มีในตนเองออกมา เรียนรู้ที่จะทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป ที่สำคัญเปิดโอกาสได้สัมผัสกับประสบการณ์ชีวิต เรียนรู้มุมมองหลากหลายอาชีพรู้จักด้านของอาชีพที่มากกว่า เงินเดือนดี มีคนยกย่องนับถือ เพื่อเปิดประสบการณ์ให้น้องมองโลกได้กว้างขึ้น Exclusive รับจำกัดเพียง 25 คน เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิด

 

เปิดโลกกว้าง

ประสบการณ์เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงทั้งจากตัวเอง สังคมโดยรอบ จากกิจกรรมนอกสถานที่สุดพิเศษ

ลองเรียนรู้

Workshop ฝึกทักษะชีวิต ทั้งทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการกล้าแสดงออก กิจกรรมจะเน้นไปที่เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จะทำให้เด็กรู้จักโลกกว้างขึ้น และได้ค้นหา สิ่งที่ตนเองสนใจและถนัด

ลงมือทำจริง

Workshop ผสมกับการบรรยาย กับสายอาชีพที่หลากหลาย พร้อมสรุปผลการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้ได้เข้าใจความหมายและคุณค่าของแต่ละอาชีพมากยิ่งขึ้น หลักจากนั้นจึงเป็นการฝึกคิด ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ออกตลอดระยะเวลา 3 วัน(reflex) เป็นการสะท้อน มุมมองของตนเองออกมาเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นและเรียนรู้ไปด้วยกัน

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

1. น้องอายุ 8 -11 ปี
2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจจริงที่อยากจะค้นหาตัวเอง
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการได้
4. ผู้ปกครองรับทราบรายละเอียดและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการได้

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

6,800 บาท แต่สิ่งที่น้องจะได้คือประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน

สิ่งที่น้องจะได้รับ

1. ได้เปิดประสบการณ์ เจอมุมมองที่หลากหลายที่เหมาะกับการพัฒนาของช่วงวัย
2. เรียนรู้นอกสถานที่ ได้เจอจริง สัมผัสจริง!
3. เรียนรู้เป็นขั้นตอน เริ่มจากเรียนรู้ตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง การตั้งเป้าหมายในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางนำไปพัฒนาตนเองต่อไป
4. เกิดแรงบันดาลใจที่ดีเปิดกว้างการมองภาพของอาชีพได้อย่างหลากหลาย และเห็นถึงมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพที่น้องสนใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางเดินชีวิตต่อไปได้ โดยผ่านประสบการณ์ขอตนเอง
5. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่นการเข้าสังคม เรียนรู้การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ความกล้าแสดงออกในที่สาธารณะ
6. มีโอกาสการเรียนรู้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

กำหนดการ Dc junior

 27 – 29 ก.ค. ค่ายไปกลับ 3 วัน แต่ถ้าไม่สะดวกรับส่งน้องแจ้งทีมงานให้ช่วยจัดหาที่พักได้

สถานที่ทำกิจกรรม

โรงเรียนพิชญศึกษา (94/1 ม.8 ซอย สุขาประชาสรรค์ 3 อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120)

ขั้นตอนการสมัคร

1. อ่านรายละเอียดกิจกรรม
2. กรอกใบสมัครทางออนไลน์
3. รอทีมงานติดต่อกลับภายใน 7 วันหลังจากที่สมัคร

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน

สอบถามได้ที่ไลน์: @know-are

หรือโทร 097-090-8402 , 092-9839464 พี่ฝาย

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...